Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του GHATTIKOS. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς δικαίωμα αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή διανομή του.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ghattikos.gr, η ανάγνωση των κειμένων του, η προβολή φωτογραφιών και βίντεο και χρήση των υπηρεσιών του, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία, από τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ο ιστότοπος ghattikos.gr δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει για κανέναν άλλο λόγο πλην αυτών που αναφέρονται αναλυτικά στα οικεία πεδία. H χρήση του ghattikos.gr από τους επισκέπτες του προϋποθέτει την κατανόηση και τη συνολική αποδοχή όλων των όρων, που αναλύονται στα σχετικά πεδία. Αντίστοιχα, και ο ghattikos.gr δεσμεύεται από τους όρους αυτούς.

COOKIES

Ο ιστότοπος ghattikos.gr δύναται να κάνει χρήση cookies με σκοπό την αναγνώριση του επισκέπτη στον ιστότοπό του. Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του εκάστοτε επισκέπτη και δεν ανακτούν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Ο λόγος χρήσης τους αφορά μόνο στην πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του ghattikos.gr και σε στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του ghattikos.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για διαφημιστικούς λόγους. Υφίσταται η δυνατότητα, ο επισκέπτης του ghattikos.gr να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του, ούτως ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε ορισμένες σελίδες του ghattikos.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων αυτών σελίδων του ghattikos.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης στις υπηρεσίες ή στις σελίδες αυτές.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οποιοδήποτε δεδομένο σας προσωπικού χαρακτήρα περιέρχεται σε γνώση μας κατά την διαδικασία της κράτησης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ.), καθώς και το περιεχόμενο των μεταξύ μας συνομιλιών για αυτήν, δεν κοινοποιείται σε κανένα τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, παρά μόνο στους αρμοδίους εξουσιοδοτημένους προς αυτό υπαλλήλους μας και αποκλειστικά όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της κράτησής σας.

Τα ανωτέρω δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία μας μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την εκτέλεση της εκάστοτε κράτησης. Δεν χρησιμοποιούνται ούτε για μελλοντική κράτηση ούτε για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους, παρά μόνο με την επιφύλαξη τυχόν άσκησης νομίμων δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το προσωπικό μας έχει υπογράψει σύμβαση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για την ορθή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών του εστιατορίου μας και για λόγους προστασίας σας, ζητείται από τον ιστότοπο ghattikos.gr η δήλωση τυχόν αλλεργιών σε πρώτες ύλες, τρόφιμα και φαγητά. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα επεξεργάζονται από τον ιστότοπο ghattikos.gr, κατά τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα, μόνο κατόπιν ρητής, ελεύθερης, συγκεκριμένης και θετικής δήλωσης συναίνεσής σας, η οποία ανακαλείται ελεύθερα.

Η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter μας, είναι προαιρετική. Για την χρήση της υπηρεσίας αυτής απαιτείται μόνο η υποβολή μίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης εκ μέρους σας για την αποστολή του, ενώ με την εγγραφή σας στην υπηρεσίας μας αυτή, συναινείτε στη χρήση των στοιχείων που καταχωρείτε, για την αποστολή των ενημερωτικών αυτών επιστολών. Ο ιστότοπος ghattikos.gr δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, οι

οποίες συλλέγονται για τον λόγο αυτό, για άλλους λόγους εκτός της αποστολής των newsletters, ούτε να τις κοινοποιεί σε τρίτους. Τα newsletters , τα οποία αποστέλλονται από τον ιστότοπο ghattikos.gr ενδέχεται να περιέχουν διαφημιστικά μηνύματα ή banners. Κάθε ηλεκτρονική επιστολή μας σας δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει, καθώς και απεγγραφής από την υπηρεσία μας αυτή και διαγραφής όλων των στοιχείων που έχει καταχωρήσει για αυτόν τον λόγο.

Ο ιστότοπος ghattikos.gr χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, ώστε οι επισκέπτες του να δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράζουν τη θετική τους άποψη (like-comments) και να κοινοποιούν (share) τα κείμενα, τις φωτογραφίες και τα video του ιστοτόπου, μέσω των λογαριασμών που διατηρούν στα ανωτέρω μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιστότοπος ghattikos.gr δηλώνει ρητά ότι δεν λαμβάνει γνώση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών που συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των παραπάνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπόκειται στους όρους ιδιωτικότητας αυτών. Στις σελίδες του ιστότοπου ghattikos.gr γίνεται χρήση των εργαλείων των ανωτέρω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies, web beacon και άλλων τεχνολογιών αποθήκευσης από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης.

: Γαριβάλδη 7, Ακρόπολη, 117 42 Αθήνα   : (+30) 210 92 15 256   : [email protected]